Vores hingste modtager hopper på følgende vilkår:

 • Det forudsættes at hopperne er sunde og raske og at de kommer fra en sygdomsfri besætning, ligeledes forudsættes det også at hopper der kommer til bedækning er i korrekt fodermæssig stand, og bærer tydeligt præg af korrekt fysisk pasning.

 • Prisen for en bedækning er 2.500,00 kr. excl. bedækningsattesten til Landskontoret for Heste og opstaldning med 10 kr pr. dag udover de første 30 dages ophold, som er gratis – beløbene skal  tillægges moms.

 • Ved booking af bedækning betales et depositum svarende til halvdelen af bedæknings prisen. 1.250,00 kr. Rest beløbet incl bedæknings attest og moms, betales ved hoppens ankomst til Annagaard. Eventuel opstaldning afregnes når hoppen afhentes efter endt bedækning. Send mail ved bookning af hingst.

 • Da hingstene vil modtage et begrænset antal hopper til bedækning, har vi valgt at indføre ovenstående depositum for at undgå at der bliver booket ”tomme”pladser.
 • Bedækninger der er bestilt og registreret ved indbetaling af ovennævnte depositum, er knyttet til hoppeejeren og kan ikke overdrages til eventuel ny ejer. Bedækninger kan ikke sælges eller overdrages til tredje person, Hoppe ejeren kan ikke konvertere en bestilt bedækning til en anden hoppe uden forudgående skriftlige samtykke fra hingst holder.
 • Det indbetalte depositum tilbagebetales ikke hvis hoppen udebliver fra bestilt bedækning, med mindre der forevises dyrlæge erklæring på at hoppen er uegnet til bedækning f.eks grundet sygdom eller andre fysiske forhold der gør at hoppen ikke kan bedækkes.
 • Hoppen kan tidligst ankomme til Annagaard 3 dage før forventet brunst så vidt det er muligt at konstatere, og skal afhentes senest 5 dage efter næste brunst skulle have vist sig, eller efter scanning. Kommer hoppen i brunst efter bedækning er foregået bliver den selvfølgelig gående en periode til.
 • Hopper i følbrunst modtages ikke.
 • Hoppen kan inden hjemrejsen tilbydes scanning, som betales af hoppeejeren. Ønskes hoppen scannet skal dette oplyses ved hoppens ankomst.

 • Såfremt hoppen ikke er ifolet efter maximum 2 bedækningsperioder eller udviser unormal brunst, kan vi kræve, at der tages svab eller foretages anden undersøgelse af hoppen.

 • Af hensyn til hingsten og de andre hopper, som er til bedækning, forbeholder vi os ret til at forlange, at alle goldhopper og hopper som nylig har haft en kompliceret foling, kan forevise en ren svaberprøve, som skal være taget i sidste brunst før bedækningen.

 • Hopperne går i stod med hingsten, og tilses naturligvis flere gange dagligt. Hoppen vil blive bedækket både naturligt og ved hånd.  Af hensyn til hingsten forbeholder vi os ret til at fjerne hopper fra stoddet, hvis denne udviser unormal flok adfærd og er årsag til unødig uro i stoddet.

 • Af hensyn til vores ponyer og andre hopper der er til bedækning forventes det at hoppe ejer sørge for at hoppen er behandlet mod orm eller for nylig fået foretaget en gødningsprøve med EPG under 200.

 • Hoppen og et eventuelt føl opholder sig hos Annagaard Shetlandsponyer på hoppeejerens regning og risiko.

 • Vi forbeholder os ret til – på ejerens regning – at tilkalde dyrlæge til hoppen eller føllet, hvis vi skønner det nødvendigt.

 • Hoppeejer forpligtiger sig til at indberette “handling” til Landsudvalget for hesteavl, hvad enten det er levende eller dødfødt føl. Eller eventuel tidlig kastning.

 • Grapjas modtager hopper med et max stangmål på 1. m.


Translate »